Цінуймо справжній людський капітал нашого суспільства – психологічну спільноту!

Методики для детей дошкольного возраста, методики для воспитателей, психологов с целью самообразования, саморазвития и саморегуляции, методики для родителей (сборник) Закачати

Визначення типу темпераменту дитини Закачати

Стиль спілкування з дитиною (тест для батьків) Закачати

Портрет новоприбулого. Протокол адаптаційного аркушу, оцінка спостережуваних параметрів Закачати

Протокол Дослідження адаптації новоприбулих дітей ДНЗ Закачати

Анкета для практичних психологів ДНЗ (аналіз симптомів емоційного вигорання, стратегія поведінки) Закачати

Анкета «Я і базова програма розвитку дитини дошкільного віку» Закачати

Анкета «Чинники, які негативно впливають на саморозвиток педагога» Закачати

Анкета для вивчення рівня мотивації вихователів до робота за новітніми освітніми технологіями Закачати

Анкета для вивчення рівня мотивації вихователів Закачати

Анкета для оцінювання психологічного клімату у педагогічному колективі Закачати

Анкета для працівників дошкільного навчального закладу Закачати

Анкета для працівників дошкільного навчального закладу Закачати

Анкета Закачати

Визначення типу темпераменту дитини Закачати

Діагностичний мінімум для психологічного обстеження дітей старшого дошкільного віку (методичний посібник для практичних психологів, вихователів, батьків) Закачати

Довідка за результатами дослідження соціально-психологічного клімату в ДНЗ Закачати

За якими параметрами робиться висновок про готовність дитини до школи Закачати

Карта індивідуальних проявів дитини Закачати

Протокол самооцінки практичних психологів ДНЗ Закачати

Протокол тесту Рівень психологічної зрілості (Банкова) Закачати

Самозвіт працівника психологічної служби, який атестується Закачати

Соціальна анкета Закачати

Тест готовності до школи за Керном-Йєрасиком Закачати

Тест креативности Торранса Закачати

Тести Тип мислення Закачати

Тестування шкільної зрілості Закачати

Стиль спілкування з дитиною Закачати

Питання щодо стану формування життєвих компетенцій дітей за освітньою лінією "Дитина в соціумі", які підлягають вивченню та аналізу Закачати

Схема скринінгу Закачати

Циклограма Закачати

Дослідження особливостей роботи психологів ДНЗ із педагогами, що мають різний педагогічний стаж Закачати

Самооцінка особистості дошкільного психолога Закачати

Параметри діагностичних спостережень, тестових і ігрових завдань. Ранній вік (до трьох років) Закачати

Питання, які повинен поставити собі кожен вихователь Закачати

Зразки анкет для батьків щодо вивчення та удосконалення іміджу дошкільного закладу Закачати

Моделі психологічного вивчення педагогічних здібностей вихователів Закачати

Приблизний перелік запитань для бесіди з дитиною з метою виявлення її ставлення до дитячого садка Закачати

Протокол діагностики іміджу дошкільного навчального закладу Закачати